Αντίπαλος μας Δεν Είναι το Φροντιστήριο

Το ιστολόγιο έλαβε τις ευχαριστίες του κ. Μπαμπινιώτη για την αποστολή του βιβλίου «Η Ανατροπή του Ελληνικού Μύθου» με την υπογράμμιση:

«Έχω επανειλημμένως πει ότι ο «αντίπαλος» μας δεν είναι το Φροντιστήριο, αλλά το εξουθενωμένο και αποδιοργανωμένο Λύκειο. Αυτό είναι που πρέπει να αναβαθμισθεί και να ξανασταθεί στα πόδια του».

Προσυπογράφουμε και προσθέτουμε ότι ένα ποιοτικό Λύκειο υψηλών προδιαγραφών είναι κοινωνικό ζητούμενο και απαίτηση όλων των μαχόμενων δασκάλων που αξιολογούνται καθημερινά στην τάξη. Η θεωρία ότι το καλό σχολείο θα εξαφανίσει το φροντιστήριο δεν τεκμηριώνεται ιστορικά˙ το γεγονός ότι τα παιδιά των πρότυπων ιδιωτικών σχολείων παρακολουθούν καθολικά φροντιστήριο το αποδεικνύει.

Δεν χρειάζεται επομένως η αντιπαλότητα αλλά η δημιουργική συνύπαρξη και ως κοινωνία πρέπει να αποδεχθούμε επιτέλους μια δημόσια παιδεία με δύο συνιστώσες: την κρατική και την ιδιωτική, όπως ακριβώς το κράτος αποδέχεται το κρατικό πρωινό σχολείο και το επίσης κρατικό απογευματινό φροντιστήριο. Άλλωστε κ. καθηγητά η λέξη φροντιστήριο προϋπήρξε της λέξης σχολείο.  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *