Ο Μηδενισμός του Γραπτού Λόγου…

 Αφού δεν μπορούμε να μειώσουμε το εντυπωσιακό ποσοστό του 25% των αναβαθμολογήσεων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας το ΥΠΕΠΘ μειώνει κατά 10 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα την βαρύτητα της παραγωγής κειμένου.

Η σχετική προσμέτρηση δηλαδή θα λαμβάνει 40 μονάδες και αυξάνεται η βαρύτητα των ασκήσεων από 25 σε 35 μονάδες. Σημαντικές πάντως καινοτομίες είναι από φέτος και η δυνατότητα των υποψηφίων να βλέπουν τα γραπτά τους και η υποχρέωση του α΄ βαθμολογητή να μην σημειώνει πάνω στο γραπτό λάθη ή παραλείψεις για να μην επηρεάζει τον β΄ βαθμολογητή.

Όσο για το μέλλον από το 2010 θα αναγράφεται στο γραπτό η αναλυτική βαθμολογική επίδοση σε κάθε ερώτημα. Να θυμηθούν κάποιοι και τις προτάσεις των φροντιστών… Καθώς μάλιστα φθάνουμε στις εξετάσεις μια συζήτηση για την θωράκιση της διαδικασίας με απλά μέτρα ενίσχυσης της αξιοπιστίας τους είναι αναγκαία και χρήσιμη για τη νέα γραμματέα του ΥΠΕΠΘ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *