[σχολιασμός θεμάτων ’08] Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

Τα θέματα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας θεωρούνται αυξημένης δυσκολίας. Απαιτούσαν συνολική γνώση της ύλης καθώς οι ερωτήσεις – ασκήσεις κάλυπταν το γνωστικό εύρος. Συνδυασμός θεμάτων που απαιτούσαν καλή γνώση της θεωρίας και ψύχραιμη αντιμετώπιση των πολλαπλών αριθμητικών πράξεων.

Για τους μαθητές που συμμετείχαν στα «Επαναληπτικά Θέματα» της Ο.Ε.Φ.Ε., ειδικά η ομάδα Δ δεν είχε καμία δυσκολία λόγω ομοιότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *