[σχολιασμός θεμάτων ’08] Διοίκηση, Ιστορία & Βιολογία Κατεύθυνσης

Αρχές Οργάνωσης Και Διοίκησης

Η κ. Αθανασίου Λία σχολιάζει τα σημερινά θέματα στη Διοίκηση

Τα θέματα της Διοίκησης είναι φυσικό να μην παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες αφού αφορούν προσδιορισμένη ύλη.

Τα συγκεκριμένα θέματα ήταν όμως απ’ αυτά που θεωρούνται δύσκολα για αποστήθιση. Παρόλα αυτά θα τα χαρακτηρίζαμε ενδιαφέροντα ως προς το περιεχόμενο και απ’ αυτά που αναδεικνύουν τον συστηματικά διαβασμένο μαθητή.

Ιστορία Κατεύθυνσης

Η κ. Αγγελή Ιωάννα σχολιάζει τα σημερινά θέματα της Ιστορίας
της θεωρητικής κατεύθυνσης

Τα θέματα της Ιστορίας Κατεύθυνσης δεν παρουσίασαν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες στη διατύπωση και την κατανόηση των στοιχείων που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν από το βιβλίο. Ωστόσο, δεν ευνόησαν όσους έκαναν επιλογές και απέκλεισαν θέματα που είχαν δοθεί σε προηγούμενες εξετάσεις. Η άριστη απόδοση απαιτούσε εμπεριστατωμένη μελέτη και ακριβή γνώση της διατύπωσης του σχολικού βιβλίου. Η καινοτομία που παρατηρήθηκε στα φετινά θέματα ήταν η έλλειψη ορισμών.

Βιολογία Κατεύθυνσης

Ο κ. Ζευγώλης Βασίλης επισημαίνει την αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων στην Βιολογία της κατεύθυνσης

Τα θέματα με εξαίρεση το 1ο (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό επίπεδο δυσκολίας για τους παρακάτω λόγους:

  • Απαιτούσαν ικανότητα προσδιορισμού των συγκεκριμένων τμημάτων της ύλης καθώς και συνδυασμό τους, ιδιαίτερα το 4ο ζήτημα.
  • Ορισμένα ζητήματα αφορούσαν σημεία της διδακτέας ύλης των οποίων η εκμάθηση χαρακτηριζόταν από τους μαθητές ως ιδιαίτερα δύσκολη.
  • Στο 4ο ζήτημα υπήρχε σχήμα αντίστοιχο με εικόνα του βιβλίου το οποίο οι μαθητές θα έπρεπε να είχαν επεξεργαστεί.
  • Γενικά απαιτούσαν πολύ καλή προετοιμασία και επαρκή κατανόηση της ύλης.
  • Λόγω του μεγάλου όγκου των απαντήσεων το χρονικό διάστημα των τριών ωρών χαρακτηρίζονται σχετικά οριακό για την πλήρη αντιμετώπιση των θεμάτων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *