Σύντομο βιογραφικό

Ο Γεώργιος Κωνσταντίνου Χατζητέγας γεννήθηκε στο Βουκουρέστι το 1957 από βλαχόφωνους Έλληνες γονείς και επα­ναπατρίσθηκε το 1966. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Από το 1982 διευθύνει φροντιστήρια γενικών εξετάσεων στην Αθήνα. Δι­δάσκει το μά­θημα της Φυσικής σε υποψήφιους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αρθρο­γραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά για επίκαιρα εκπαιδευτικά ζητή­ματα, συμμετέχει σε προγράμματα εφαρμοσμένου επαγγελματικού προσανατολισμού και σε πλήθος σχετικών σε­μιναρίων – διαλέξεων – εκπομπών σε όλη την Ελλάδα.

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυ­σικών και της Εταιρείας Αρω­μανικού Πο­λιτισμού. Το 2004 εκλέχθηκε Πρό­εδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Συμ­μετέχει ως παρατηρητής στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και στη διοργάνωση του ετήσιου προγράμματος της προσομοίωσης των εξ­ετάσεων.

Το «ιστολόγιο ενός φροντιστή» www.hagitegas.gr είναι το ηλεκτρο­νικό του ημερολόγιο στο οποίο είναι δημο­σιευμένες όλες οι εργασίες και τα άρθρα του. Από τις ε­κδόσεις Λιβάνη κυκλοφορεί το βιβλίο του “το ιδεόγραμμα ενός φροντιστή∙ η ανα­τροπή του ελληνικού μύθου” με αναφορά στα φρο­ντιστηριακά μοντέλα σ’ όλο τον κόσμο. Είναι παντρε­μένος με την φι­λόλογο Άννα Αδάμ και έχει ένα γιο, τον Κωνσταντίνο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *