Νέα δεδομένα και χρόνια ζητούμενα

Η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων της Β΄ Λυκείου, η μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου και η επιλογή του 6ου μαθήματος το οποίο προκαθορίζει τα δυο επιστημονικά πεδία στα οποία μπορεί να κινηθεί ο υποψήφιος της τωρινής Β΄ Λυκείου αποτελούν τα νέα δεδομένα του εξεταστικού πλαισίου. Καθώς μάλιστα στις επόμενες μέρες θα κληθούν να δηλώσουν το 6ο μάθημα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και ενημέρωση.                Η έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών της τωρινής Α΄ της Β΄ Λυκείου για το νέο εξεταστικό τοπίο αλλά τις εύστοχες επιλογές σπουδών οι οποίες οδηγούν σε δυναμικές και ανερχόμενες κατευθύνσεις της απασχόλησης αποτελούν χρόνιο ζητούμενο της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας στο επίπεδο του κρατικού σχολείου.                Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η ψυχολογική στήριξη των εφήβων στην κρίσιμη αυτή περίοδο της ζωής τους αλλά  και η συνεχής ενημέρωση για τις σημαντικές λεπτομέρειες του αενάως μεταβαλλόμενου εξεταστικού συστήματος αποτελούν μια σημαντική δράση των φροντιστηρίων.                Εκατοντάδες σεμινάρια έχουν ξεκινήσει σ’  ολόκληρη των χώρα από μεμονωμένα φροντιστήρια και συλλόγους φροντιστών αναφορικά με τις προοπτικές των σπουδών και των επαγγελμάτων και τις λεπτομέρειες του συστήματος πρόσβασης.                Πολλαπλασιάζονται συνεχώς τα εξατομικευμένα προγράμματα συμβουλευτικής με την λειτουργία πολλών κέντρων υποστήριξης τα οποία στελεχώνονται από τους κατάλληλους επιστήμονες και είναι εφοδιασμένα με σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης  της προσωπικότητας του μαθητή και λειτουργούν στα 3.000 φροντιστήρια της επικράτειας.                Το κομβικό σημείο του νέου εξεταστικού συστήματος είναι 6ο μάθημα που πρέπει ο υποψήφιος να επιλέξει                Ποίες είναι οι δυνητικές επιλογές των υποψηφίων ανάλογα με την κατεύθυνση που παρακολουθούν;                 Ο υποψήφιος της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «πρέπει» να αποφύγει τον «εγκλωβισμό» του στο 1ο επιστημονικό πεδίο με την επιλογή της Ιστορίας ή της Φυσικής της γενικής παιδείας, εκτός αν επιθυμεί τις επαγγελματικά ευοίωνες επιλογές των παιδαγωγικών τμημάτων και μόνο η συγκεκριμένων σχολών (Νομική Φιλολογία Ψυχολογία). Για να επαυξήσει τις πιθανότητες του μπορεί να επιλέξει τα Μαθηματικά της γενικής παιδείας ως το 6ο μάθημα και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ως το 7ο μάθημα για να έχει πρόσβαση στις πολλές και δυναμικές οικονομικές σχολές του 5ου επιστημονικού πεδίου οι οποίες οδηγούν σε ανερχόμενα επαγγέλματα.                Σε κάθε περίπτωση, καλό ΄θα ήταν να διασφαλισθεί η επιλογή και δεύτερου επιστημονικού πεδίου και μια παραδοσιακή κατεύθυνση είναι οι χαμηλόβαθμες σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου (π.χ. τμήματα Νοσηλευτικής ΤΕΙ με μηδενική ανεργία) στα οποία ο υποψήφιος της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ έχει πρόσβαση μόνο αν επιλέξει ως 6ο μάθημα την Βιολογία της γενικής παιδείας. Είναι ανάγκη να υπογραμμίσουμε ότι μια τέτοια επιλογή είναι αναγκαία για υποψήφιους χαμηλών επιδόσεων καθώς τα τμήματα των ΤΕΙ του 1ου επιστημονικού πεδίου είναι ελάχιστα και μάλλον βαθμολογικά υπερτιμημένα.                Ο υποψήφιος της ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ έχει εξαιρετικές επιλογές επιστημονικών πεδίων όποιο μάθημα και αν επιλέξει ως 6ο μάθημα. Ισχύει βέβαια ότι η πρόσβαση στο 5ο επιστημονικό πεδίο των οικονομικών σχολών απαιτεί το δίδυμο Μαθηματικά γενικής παιδείας (6ο) και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (7ο).                Πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι η κατεύθυνση αυτή φυλλορροεί συνεχώς και έχει πλέον μόνο το 10% του συνόλου  των υποψηφίων συγκεντρώνοντας κυρίως τους υποψηφίους των Ιατρικών σχολών καθώς οι φιλόδοξοι υποψήφιοι των άλλων πεδίων (4ου και 5ου) προτιμούν ειδικά στη Γ΄ Λυκείου την Τεχνολογική κατεύθυνση για να εξεταστούν στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αντί για τη Χημεία και τη Βιολογία που έχουν υψηλότερες απαιτήσεις μελέτης και αστάθμητους παράγοντες στις ασκήσεις και τα προβλήματα των εξετάσεων.                Τέλος ο υποψήφιος της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ έχει και αυτός σωρεία επιλογών στο 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο όποιο μάθημα και αν επιλέξει ως 6ο. Ισχύει βεβαίως ότι η πρόσβαση στο 5ο επιστημονικό πεδίο των οικονομικών σχολών απαιτεί το γνωστό πλέον δίδυμο Μαθηματικά γενικής παιδείας  (6ο) και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (7ο). Η πρόσβαση των υποψηφίων της τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι πρακτικά εφικτή μόνο στις χαμηλόβαθμες σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου με την προϋπόθεση ότι το 6ο μάθημα θα είναι Βιολογία της γενικής παιδείας.                Καθώς οδεύουμε ολοταχώς σε εξετάσεις της μιας και καθοριστικής φοράς είναι ιδιαίτερη η ανάγκη της σωστής προετοιμασίας και της προσεκτικής επιλογής για να μην αποδειχθεί στο άμεσο μέλλον ότι η κατάργηση των  εξετάσεων στην Β΄ Λυκείου θα δημιουργήσει νέες τάξεις αποφοίτων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *