Οι πληγές του εξεταστικού

 •  Οι πληγές του εξεταστικού

  1. Η πρώτη και κατηγορηματική διαπίστωση είναι το γεγονός ότι οι γενικές εξετάσεις αποτελούν μια αξιοκρατική διαδικασία επιλογής την οποία ορθώς εμπιστεύονται οι μαθητές, οι γονείς και η κοινωνία στο σύνολό της.
  2. Οι επισημάνσεις που ακολουθούν έχουν ως μοναδικό στόχο την προστασία και τη θωράκιση αυτής της διαδικασίας για να μπορούμε ως δάσκαλοι να κοιτάμε στα μάτια τους έφηβους μαθητές μας.
 • Η επιλογή και η στάθμιση των θεμάτων

  1. Τα φαινόμενα προχειρότητας και λανθασμένων θεμάτων στις εξετάσεις έχουν πολλαπλασιασθεί τα τελευταία χρόνια με κορυφαία χαρακτηριστικά παραδείγματα τα λάθη στα Μαθηματικά της Γ΄ Λυκείου και την Φυσική της Β΄ Λυκείου.
  2. Η βασικότερη αιτία είναι η αδυναμία στάθμισης των θεμάτων καθώς η τεράστια εργασία υποδομής που επί σειρά ετών έγινε στο Κ.Ε.Ε. με τις περίφημες τράπεζες θεμάτων εγκαταλείφθηκε και δεν προσαρμόσθηκε στα νέα δεδομένα.
  3. Η άμεση λύση που μπορεί να δοθεί στο σημερινό πλαίσιο είναι τουλάχιστον η αύξηση του αριθμού των λυτών από 2 σε 10. Η παρουσία μάλιστα  στο σώμα των λυτών των φροντιστών θα αποτελούσε πράξη υπέρβασης και δικαιοσύνης καθώς οι φροντιστές διαθέτουν μια πολύτιμη εμπειρία η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί.
 • Τα μεγάλα ποσοστό των αναβαθμολογήσεων

  1. Η προχειρότητα της βαθμολόγησης δε φαίνεται μόνο από το μεγάλο πλήθος των αναβαθμολογήσεων αλλά και από την άποψη των ίδιων των βαθμολογητών οι οποίοι σε σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δηλώνουν – επτά στους δέκα – ότι κάνουν τη δουλεία αυτή μόνο και μόνο επειδή τους υποχρέωσαν.
  2. Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στα θεωρητικά μαθήματα και επιγραμματικά έχει τις εξής αιτίες: τις πολλές εξετάσεις σε ελάχιστο χρόνο, την παντελή απουσία συντονισμού των βαθμολογικών κέντρων, τις ασάφειες των θεμάτων και την προσωπικότητα του βαθμολογητή.
  3. Η άμεση λύση στο ζήτημα των βαθμολογήσεων είναι η δημιουργία ενός πρότυπου βαθμολογικού κέντρου στο οποίο θα γίνεται η πιλοτική διόρθωση 300 π.χ. γραπτών από κάθε μάθημα και εν συνεχεία θα αποστέλλεται αναλυτική μοριοδότηση των λαθών στα υπόλοιπα βαθμολογικά κέντρα.
  4. Πρέπει ακόμα να επισημανθεί η έλλειψη επιμόρφωσης σε θέματα βαθμολόγησης και η απουσία αξιολόγησης της επάρκειας καθώς μάλιστα τα διδακτικά προβλήματα μεταφέρονται στη βαθμολόγηση.

   [Εδώ μπορεί να παρατεθεί ο πίνακας αναβαθμολογήσεων % για το 2001 και 2002]

 • Το φαινόμενο της αντιγραφής

  1. Είναι φανερό και καταγράφεται σε σχετικές έρευνες ότι έχουμε διολισθήσει σε μια πιο χαλαρή επιτήρηση η οποία επιτρέπει το φαινόμενο της αντιγραφής κυρίως στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού – λάθους και αντιστοίχισης.
  2. Μια άμεση λύση είναι ο επανασχεδιασμός της λειτουργίας τόσων πολλών εξεταστικών κέντρων αλλά η διασφάλιση του ενιαίου χαρακτήρα της επιτήρησης σε ολόκληρη την επικράτεια, με σεμινάρια τω καθηγητών για το ρόλο και τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχουν.
    
 • Η παραμόρφωση που επιφέρει η συμμετοχή της προφορικής βαθμολογίας

  1.  Αν έχουμε δύο μαθητές βαθμολογικά ισοδύναμους, δηλαδή, με την ίδια γραπτή και προφορική βαθμολογία και η μόνη τους διαφορά είναι μια μονάδα παραπάνω του ενός στην προφορική βαθμολογία μαθήματος αυξημένης βαρύτητας (Αρχαία Κατεύθυνσης, Μαθηματικά Κατεύθυνσης, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας κ.α.), αυτό μεταφράζεται σε 87 μόρια! στην κλίμακα εισαγωγής.

    

   Α΄ μαθητής Θεωρητικής   Β΄ μαθητής Θεωρητικής
     Προφορικά Γραπτά   Προφορικά Γραπτά
   Αρχαία 18 16   17 16
   Ιστορία 14 15   14 15
   Λογοτεχνία 12 13   12 13
   Λατινικά 18 17   18 17
   Νεοελληνική Γλώσσα 14 13   14 13
   Ιστορία 15 13   15 13
   Φυσική 16 15   16 15
   Βιολογία 17 16   17 16
   Μαθηματικά 15 13   15 13
   Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 18 16   17 16
  2. Ο μαθητής Α΄ συγκεντρώνει 15.187 μόρια στο 1ο επιστημονικό πεδίο και ο μαθητής Β΄ συγκεντρώνει 15.100 στο ίδιο πεδίο.
  3. Η αδικία είναι χαρακτηριστική καθώς η προφορική βαθμολογία ενέχει στοιχεία ανθρώπινης υποκειμενικότητας η οποία μπορεί να σημαίνει για τον μαθητή Β΄ την απώλεια μιας σχολής της πρώτης του προτίμησης ή την αναγκαστική επιλογή πόλης μακριά από τον τόπο της διαμονής του με το συνακόλουθο κόστος σπουδών.
  4. Ο μαθητής Α΄ συγκεντρώνει 15.110 μόρια στο 5ο επιστημονικό πεδίο ενώ ο μαθητής Β΄ μόλις 15.023!
    
  5. Το φαινόμενο αυτής της σημαντικής παραμόρφωσης τροφοδοτεί και την αθέμιτη συναλλαγή την «μαύρη παιδεία» ιδιαίτερων μαθημάτων με το δέλεαρ του προφορικού βαθμού.  
 • Η επιτακτική ανάγκη ύπαρξης βαθμολογικής βάσης

  1. Για μια ακόμη χρονιά είχαμε το φαινόμενο εισαγωγής χιλιάδων υποψηφίων με βαθμό κάτω από τη βάση˙ δεν περιποιεί ιδιαίτερη τιμή το εκπαιδευτικό μας σύστημα η εισαγωγή στην ανώτατη τριτοβάθμια υποψηφίων με μέσο όρο γραπτής βαθμολογίας 3! (στην κλίμακα 0 – 20).
  2. Το φαινόμενο της μη ύπαρξης βαθμολογικής βάσης υποβοηθά την λογική της ήσσονος προσπάθειας η οποία διαπερνά το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
  3. Κατεβάζοντας τον πήχυ δεν δημιουργούμε πρωταθλητές αλλά αγράμματους. 
 • Η διαδικασία επιλογής για το 10% των θέσεων

  1. Έχουν αρθεί οι λόγοι που το επέβαλλαν σε κάποια συγκυρία και πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *