Με Μονάδα Μέτρησης την Δεκαετία


61 Μονάδες σε Πείσμα των Καιρών και των Δυσκολιών … Με Αυξητικά Άλγη και με Συνεργάτες που Συμμετέχουν και Συμβάλλουν στην Διαμόρφωση της Φροντιστηριακής μας Κουλτούρας … Υπερασπιζόμαστε με Πάθος και Επαγγελματισμό μια Αδιαπραγμάτευτα Κοινή Ταυτότητα … Δύσκολα πράγματα στις Μέρες μας , όμως από τις 13 μονάδες του 2008 είμαστε , Δέκα Χρόνια Αργότερα , ήδη 61 , με περισσότερες και πληρέστερες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες … Και Έπεται Συνέχεια … Προσγειωμένοι αλλά και On Cloud με το Διαδικτυακό μας Εγχείρημα …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *