Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση

Ήταν μια Κυριακή του περασμένου Ιούνη … Στο Χυτήριο στο Γκάζι … Ημερίδα της Ένωσης των Φυσικών … Το προηγούμενο βράδυ είχαν επιβληθεί οι τραπεζικοί έλεγχοι … Λιγοστός ο Κόσμος και τίποτα δεν υπάκουε στους συνήθεις κανόνες … Ο Δαίμων του Υπολογιστή δεν μας άνοιγε τις παρουσιάσεις και η συζήτηση έγινε μεταξύ των Εισηγητών … Ευτυχώς ο συμπαθής εικονολήπτης της Ένωσης είναι πάντα εκεί και διευρύνει το Ακροατήριο … Αναρτώ την περιληπτική μου ομιλία και τις διαφάνειες που δεν έδειξα από το prezi καθώς και μια δεύτερη εισήγηση αναφορικά με την Επιτυχία των Ιδεών … Την ομιλία του Αργύρη θα αναρτήσω σε επόμενη δημοσίευση … Στην Ένωσή μας παράγεται Έργο … Λευτέρη πρόσεξε και την Αναφορά στον Όθωνα Ρουσόπουλο !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *