Δημόσια Παρέμβαση για το Εξεταστικό

Esame_di_Stato
Η σημερινή και μάλλον τελεσίδικη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με το Νέο Μεταβατικό Εξεταστικό Σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το οποίο θα ισχύσει από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016, μάς υποχρεώνει να διατυπώσουμε δημόσια και θαρρετά τους προβληματισμούς μας.
Ως μάχιμοι Εκπαιδευτικοί στην Ιδιωτική Φροντιστηριακή Εκπαίδευση κωδικοποιούμε τις επισημάνσεις μας συνεκτιμώντας μάλιστα και τους προβληματισμούς πολλών συναδέλφων της Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν προβεί σε ανάλογες τοποθετήσεις. Επιγραμματικά οφείλουμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:
•Από την πολύχρονη εμπειρία μας είμαστε πεπεισμένοι ότι ο διαχωρισμός των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Λυκείου σε μαθήματα εξεταζόμενα Πανελλαδικώς και σε μη εξεταζόμενα μαθήματα απαξιώνει σε δραματικό βαθμό και τη λειτουργία του σχολείου και κάθε αυτονόητη έννοια και αξία της γενικής παιδείας την οποία οφείλει να εξασφαλίζει το σύγχρονο Σχολείο.
•Είναι εύκολο να αναλογιστούμε το εκπαιδευτικό κλίμα ενός σχολικού τμήματος της Γ’ Λυκείου στο οποίο ένα μέρος των μαθητών του πρόκειται να διαγωνιστεί Πανελλαδικά στα Μαθηματικά του Προσανατολισμού ενώ το υπόλοιπο θα παρακολουθεί ένα μάθημα υψηλών προδιαγραφών χωρίς το αντίστοιχο ειδικό ενδιαφέρον το οποίο απαιτείται. Εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούμε σε τμήματα δύο ταχυτήτων με αποτέλεσμα να αδικούνται όλοι οι μαθητές και να υπονομεύεται η διάθεση και το εκπαιδευτικό ταλέντο των διδασκόντων. Συνεπώς, ο διαχωρισμός σε εξεταζόμενα και διδασκόμενα μαθήματα είναι ατυχής και θα αποδειχθεί στην πράξη άστοχος ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.
•Το Νέο Εξεταστικό Σύστημα παρά το γεγονός ότι εξασφαλίζει περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με το αρχικά εξαγγελθέν εξακολουθεί να υπηρετεί αυτό το οποίο παλαιότερα αποκαλούσαμε στις δεκαετίες του ‘80 και του ’90 «Σύνδρομο της 2ης Δέσμης». Επί παραδείγματι, αν ένας μαθητής επιλέξει το Επιστημονικό Πεδίο εξειδίκευσης των Σχολών Υγείας θα διαγωνισθεί στην Νεοελληνική Γλώσσα, τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία. Αποστερούμενος, ωστόσο, άλλων επιλογών και θέτοντας τον εαυτό του, χωρίς συχνά να το συνειδητοποιεί, στον κίνδυνο μιας διεκδίκησης υψηλού ανταγωνισμού η οποία θα αφήνει εκτός των Πανεπιστημίων μας αξιόλογους μαθητές έτοιμους μετανάστες προς την υψηλού κόστους φυγή στην αλλοδαπή.
•Το γεγονός ότι οι μαθητές που προσανατολίζονται προς το Επιστημονικό Πεδίο εξειδίκευσης των Σχολών Υγείας διαθέτουν και την επιλογή των Μαθηματικών του Προσανατολισμού προκειμένου να διευρύνουν τις επιλογές τους προς τις Θετικές Σπουδές, δεν αναιρεί το σημαντικό πρόβλημα που προαναφέραμε καθώς εξαναγκάζονται να προετοιμάζονται στα Σχολεία μας σε τμήματα πολλών ταχυτήτων με υποψηφίους διαφορετικών Προσανατολισμών.
Αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα το γεγονός ότι από τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών στις Παιδαγωγικές Σχολές, υπό κάποιες προϋποθέσεις, αλλά και από την εισδοχή στις Σχολές Υγείας απουσιάζουν τα Μαθηματικά. Το Διεθνές παράδειγμα αλλά και οι απαιτήσεις των σπουδών είναι απολύτως αποκαλυπτικές αναφορικά με την αξία τους σε Όλες τις Επιστήμες. Υπενθυμίζουμε άλλωστε αυτό το οποίο διαχρονικά έχει καταγραφεί ως υπέρτατη αξία της Παιδείας και Ανάγεται στο Πρώτο Οργανωμένο Σχολείο της Αρχαιότητας, το Σχολείο των Σουμερίων 4.000 χρόνια πριν. «Εγγράμματος λογίζεται όποιος ξέρει να γράφει, να διαβάζει και να λογαριάζει.» Ατυχώς πλήθος ερευνών αποδεικνύει το Έλλειμμα της Μαθηματικής Παιδείας των αποφοίτων μας σε βασικές πράξεις και σκέψεις.
Η εμπειρία των Εξεταστικών Συστημάτων ανά τον κόσμο συνδυάζει την Αξία του Απολυτήριου Τίτλου και την Εξέταση σε μια τετράδα μαθημάτων από τα οποία δεν απουσιάζει η Γλώσσα και η Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Ιστορία και ένα τέταρτο μάθημα σχετιζόμενο με το περιεχόμενο των Ανώτατων Σπουδών. Αντιθέτως, το Εγχώριο Εξεταστικό Σύστημα θεωρεί επί παραδείγματι ως διαβατήριο εισαγωγής σε ένα ευρύτατο φάσμα Ανθρωπιστικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών τα Λατινικά και όχι ένα μάθημα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Δεν παραγνωρίζουμε μια σημαντική και σπουδαία αρχαία γλώσσα όπως τα Λατινικά, ωστόσο δεν μπορεί να αποτελεί διαβατήριο εισαγωγής για τις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες. Πολύ περισσότερο για τα τμήματα της Ψυχολογίας τα οποία επιζητούσαν ως εξεταζόμενο μάθημα βαρύτητας και τα Μαθηματικά και τα Στοιχεία της Στατιστικής μια απαίτηση η οποία αγνοήθηκε.
•Το Νέο Εξεταστικό Σύστημα το οποίο προαναγγέλλεται ως μεταβατικό για την επόμενη διετία θα πρέπει να προσθέσει σε κάθε Προσανατολισμό επιλεγόμενα μαθήματα για να εξασφαλιστεί και η οριζόντια κινητικότητα των υποψηφίων και ο έλεγχος των προαπαιτούμενων γνώσεων για την επιτυχή αποπεράτωση των ανώτατων σπουδών.
Να υπογραμμίσουμε με έμφαση τον πρόχειρο διαχωρισμό των Τμημάτων της Πληροφορικής σε δύο Επιστημονικά Πεδία χωρίς πειστική τεκμηρίωση καθώς και τον περιορισμό του μαθήματος της Φυσικής σε ένα μόνο Προσανατολισμό παραβιάζοντας την αναγκαία Αρχή των Συγκοινωνούντων Πεδίων.
•Με επίγνωση του γεγονότος ότι δεν μπορούν εδώ και τώρα να αναθεωρηθούν οι αδυναμίες τις οποίες προδιαγράψαμε, επιθυμούμε ως μαχόμενοι Δάσκαλοι να ξεκινήσει άμεσα ο Εθνικός Διάλογος για όλες τις πτυχές της Παιδείας μας με αιχμή τη δίκαιη αξιολόγηση όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης και να μην επικυρωθεί το νεοελληνικό ρητό «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». Από αυτόν τον διάλογο δεν μπορούν να εξαιρεθούν οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί Φροντιστές, οι οποίοι θα κληθούν ως ένα παράλληλο απογευματινό λαϊκό σχολείο να υπηρετήσουν όχι μόνο τις γνωστικές απαιτήσεις των δοκιμασιών εισαγωγής αλλά και το αδιάβλητο και το αξιοκρατικό των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Να υπενθυμίσουμε εδώ τη Μαύρη Βίβλο των εξετάσεων του αείμνηστου Αριστείδη Πάλλα, καθώς μερικοί νεόκοποι οραματίζονται εξετάσεις χωρίς τον κεντρικό έλεγχο της συντεταγμένης πολιτείας.
Η παρούσα επιστολή εκφράζει την αγωνία και τους αγώνες όλων μας για ένα σχολείο προσηλωμένο στον εκπαιδευτικό στόχο της γενικής παιδείας και για ένα σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δίκαιο αξιοκρατικό και αδιάβλητο, το οποίο θα υπηρετεί την αδιάλειπτη φιλοδοξία της ελληνικής κοινωνίας να σπουδάσει τα παιδιά της σε ποιοτικά Πανεπιστήμια που θα προάγουν την κοινωνία και την οικονομία της γνώσης.
Τέλος, ως μάχιμοι Φροντιστές θέλουμε να υπογραμμίσουμε υπερβαίνοντας τη συντεχνιακή μας ωφέλεια ότι το βασικότερο μειονέκτημα του νέου μεταβατικού συστήματος είναι η παντελής απουσία της προσμέτρησης των σχολικών βαθμών. Παρά το αναμφισβήτητο γεγονός ότι η συμβολή των σχολικών επιδόσεων εκκολάπτει σε σημαντικό βαθμό τη μαύρη παιδεία των ιδιαιτέρων μαθημάτων επίορκων λειτουργών που εμπορευματοποιούν τις σχολικές επιδόσεις, υποστηρίζουμε με θέρμη την προσμέτρηση των βαθμών για να μην απαξιωθεί το Λύκειο και να καταστεί ένας τριετής προθάλαμος προετοιμασίας τεσσάρων μαθημάτων.

Γιώργος Χατζητέγας , Φυσικός – Φροντιστής  και Γιάννης Ζαμπέλης , Μαθηματικός – Φροντιστής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *