Επαγγέλματα του Μέλλοντος


Παράθυρα στα επαγγέλματα του αύριο , ή μάλλον στο πώς η συνεχής μεταβολή των πάντων (από την οικονομία και την τεχνολογία μέχρι την ίδια την κοινωνία) , άνοιξε μια ιδιαίτερη διοργάνωση του Γαλλικού Ινστιτούτου , με την οποία επιχείρησε να δείξει πώς τα γαλλικά Πανεπιστήμια προσπαθούν ακριβώς να ανταποκριθούν -και να κάνουν τον αυριανό φοιτητή να ανταποκριθεί- στην πρόκληση αυτού του αύριο . Συντόνισε ο Αντώνης Παπαγιαννίδης και αποτύπωσε την δική του αίσθηση σε σχετικό άρθρο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *