Βραβεία Αριστείας Φροντιστών

070016075175183238005257261
Ο ιστορικός Σύνδεσμος των Φροντιστών της Βορείου Ελλάδος , ο Πρόδρομος του Συλλογικού Γίγνεσθαι των Ελλήνων Φροντιστών τίμησε Παλαίμαχους Δασκάλους και Άριστους Μαθητές … Ο ΣΦΒΕ διδάσκει διαχρονικά συνδικαλιστικό ήθος και εκπέμπει στο μήκος κύματος της Ενότητας …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *