Όλα του Ράμφου Δύσκολα


“Ζητούμενο είναι ν’ αφήσουμε πίσω το πνεύμα της μερικότητος και της αντιπαραθέσεως , ώστε να συμμετάσχουμε ενεργά στο εγχείρημα της διαμορφώσεως ενός πεδίου σχέσεων περιχωρητικής συνυπάρξεως αποστάσεων και διαφορών με στόχο το καλό όλων. Mας ενώνει το έργο της δικαιοσύνης σε συνθήκη ελευθερίας και όχι η ιδέα της ενότητος. Στην εποχή του Διαδικτύου και της Πληροφορικής αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται ως πρώτο βήμα ένα λόγο επικοινωνίας με την ετερότητα , ένα ιδίωμα και ήθος αμοιβαίας εμπιστοσύνης , με επίγνωση πως όταν δεν χωρεί όλους το αγαθό , είμαστε καταδικασμένοι.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *