Μπράβο στους Τρικκαίους


Το Κοινωνικό Φροντιστήριο των Τρικάλων … Αξιοπιστία Υπηρεσιών απαλλαγμένη από την πολιτική και θρησκευτική αλληγορία ευσεβών και των λαϊκιστών … Το Φροντιστήριο είναι υπόθεση των Φροντιστών … Πρωτίστως … Μπράβο στους Τρικκαίους ! Αξιομίμητοι !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *