Φροντιστήριο στο Ποτάμι


Το ανακάλυψα μόλις τώρα και ασφαλώς το Ποτάμι χρειάζεται … Φροντιστήριο ως προς την παγκοσμιότητα του φαινομένου … Έργο σημαντικό και χρήσιμο της νέας διοίκησης η οποία θα θέσει στη σύναξη του Αυγούστου στόχους και προτεραιότητες … Μαθαίνω ότι δεν θα ξεχάσει ούτε το ENES ούτε το μαύρο χρήμα που μας στιγματίζει … Γιατί καλά να μην γνωρίζει κανένας την διεθνή διάσταση αλλά να μας θεωρούν … κλέφτες  είναι ασφαλώς κάτι που οφείλουμε να αποτινάξουμε … Υπάρχει πολιτική βούληση για ανατροπές και κυρίως για σύγκρουση με τους επίτροπους της απραξίας …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *