Υπουργοί της Καραμπόλας

2

Με το καλημέρα η νέα πολιτική ηγεσία της Παιδείας αποδεικνύει την ασυνέχεια και την ασυνέπεια της Πολιτείας … Ερωτηματικά εκφράζει ο Ανδρέας για την Τράπεζα ενώ αποσύρει τις επίμαχες αναγγελίες για την κατάργηση των αργιών … Το Σχολείο θα ξεκινήσει κανονικά στις 11 Σεπτεμβρίου … Εννοείται ότι τώρα ξαναρχίζει για χιλιοστή ο Εθνικός Διάλογος … Πρακτικές του παρελθόντος που τίποτα δεν μας δίδαξε … Υπουργοί της Καραμπόλας και Μαθητευόμενοι Μάγοι της Παιδείας … Με την σκέψη στην προσωπική τους εκλογική επιβίωση … Κρίμα …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *