Καινοτόμος Δράση το Κρατικό Φροντιστήριο


Καινοτόμος Δράση το Κρατικό Φροντιστήριο του Συμεών ! Βραβείο Καινοφανούς Αποτυχίας εκ προοιμίου ! Τι άλλο θα ακούσουμε Σύντροφοι από τον πονηρό πολιτευτή που χρησιμοποιεί και το ελκυστικό προσωνύμιο “Κοινωνικό” … Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια  έχουν χαρακτήρα προσφοράς , αλληλεγγύης και εθελοντισμού και καμία σχέση δεν έχουν με την διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων σε ημέτερους πελάτες … Είμαι μάλιστα εξαιρετικά βέβαιος ότι τα Κοινωνικά Φροντιστήρια θα υπερέχουν ασυγκρίτως στο εκπαιδευτικό τους έργο από τις βεβιασμένες απόπειρες της αρπαχτής … Διατακτικές επιλογής Φροντιστηρίου να δοθούν στην δοκιμαζόμενη οικογένεια των νεόπτωχων που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση …  Μεγαλύτερα οφέλη θα προκύψουν σε όλα τα επίπεδα με το δοκιμασμένο voucher system που υλοποιείται με επιτυχία στην δια βίου μάθηση … Η προσωρινή επιδότηση της ανεργίας χωρίς εχέγγυα ποιότητας , κανόνες αξιοκρατικής επιλογής και συνθήκες ανταγωνισμού είναι καταδικασμένη … Αν προσέξετε , το πνεύμα της παρέμβασης , ενός ακόμα Υπουργού που ήθελε να γίνει Φροντιστής,  είναι μάλλον η ανεργία παρά η μαθητεία ! Μαθητευόμενοι Μάγοι στου Κασίδι το  Κεφάλι !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *