Χαρίζουν Βαθμούς στο Νέο Λύκειο

αρχείο λήψης (1)

Σύμφωνα με αξιόπιστες μαρτυρίες καθηγητών επώνυμων ιδιωτικών σχολείων μερικοί Διευθυντές και Σχολάρχες τους προτρέπουν στην Α τάξη του Νέου Λυκείου να πριμοδοτήσουν την βαθμολογία των μαθητών τους . Με την λήξη του τετραμήνου η παιδαγωγικά ορθή αντικειμενικότητα της βαθμολογίας έν όψει μάλιστα της προσμέτρησης των βαθμών στο Νέο Λύκειο έρχεται στο προσκήνιο … Το νέο σύστημα μεταφέρει ευθύνες αντικειμενικότητας στους καθηγητές και όλοι όσοι έχουν επίγνωση της κοινωνικής τους αποστολής πρέπει να τις αναλάβουν και να αντισταθούν στις σειρήνες της διαφθοράς και στις πρακτικές του χρηματισμού . Οσοι χαρίζουν βαθμούς στέλνουν το μήνυμα της προσωπικής τους εξαθλίωσης στον ανώνυμο μαχητή μαθητή που δεν αγοράζει από το καλάθι της παραπαιδείας . Το σύστημα πρόσβασης πρέπει να παραμείνει αδιάβλητο και η κοινωνία θα εμπιστευθεί το Σχολείο όταν οι συμπεριφορές των λειτουργών του θα συνάδουν με το κοινό περί δικαίου . Ας απομονώσουμε τους επίορκους !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *